Kuntavaalit Tampere

Tampereen kaupunginvaltuustossa on tällä hetkellä 67 valtuutettua.

Ehdokkaat

Päivitetty 8.10.2016

Keskusta

Kokoomus

Arvonen Tero
Axén Erkki
Erma Lauri
Eskelinen Riina-Eveliina
Helke Lauri
Hursti Satu
Jäntti Aleksi
Kallio-Kokko Hanna
Kekoni Helena
Koivula Timo
Korhonen Ilmari
Koskinen Markus
Kostiainen Leena
Kurki Piia
Lager-Ruuti Kaisu
Loikkanen Terhi
Markkanen Jouni
Ngo Tiny
Pietarinen Samir
Raiskio Hannu
Rajala Petri
Rantanen Ilpo
Sipola Antti
Strömberg Hannele
Uusitalo Pekka
Valaja Minna

Perussuomalaiset

SDP

Vasemmistoliitto

Vihreät

Backman Henri
Eneh Emmanuel
Friman Väinö
Haapa-aho Olga
Hallamaa Matti
Harmaala Sonja
Heikkinen Salla
Heinämäki Anna-Kaisa
Hietikko Kim
Hollanti Taru
Jaatinen Tuila
Jarvanne Tiina
Jokinen Petri
Jokinen Tommi
Joutsio Saila
Järvinen Pertti
Kahra Heljä
Kaipainen Jouni
Kareinen Jussi
Karjalainen Miisa
Kreivi Eetu
Lehti Milla
Lydén Erik
Martikainen Maire
Matswetu Takura
Maula Janna
Miettinen Heili
Mustakallio Jaakko
Nisumaa-Saarela Katja
Norberg Aarne
Nuorgam Emmi
Parviainen Olli-Poika
Paukkeri Jouko
Pekkanen Tuomo
Pennanen Satu
Pesonen Sami
Pihlaja Katri
Ranta Anneli
Rincon Natalia
Roihuvuo Johanna
Rossi Kirsi
Siuro Petri
Stenhäll Jaakko
Suomela Iiris
Suoniemi Juhana
Tahvola Atte
Tukiainen Katri
Tynkkynen Oras
Tähtinen Marja
Urhonen Amu
Valtonen Virpi
Vanhala Erno
Veiström Ilkka
Viljanen Ville

Lähteet:

Ensimmäiset 26 kuntavaaliehdokasta nimettiin

Ehdokkaat