Kuntavaalit Suomessa

Kuntavaaleissa, tai kunnallisvaaleissa, valitaan Suomen kaupunkien ja kuntien valtuteetut. Suomen ensimmäiset kuntavaalit järjestettiin, joissain kunnissa vuonna 1918 ja joissain kunnissa vuonna 1919. Vuodesta 1956 lähtien kuntavaalit on järjestetty joka neljäs vuosi. Vuonna 2017 järjestetään Suomen historia kuntavaalit numero 32.

Kaupunkien ja kuntien valtuustot valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Äänioikeutettuja ovat 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä täyttävät suomalaiset ja Euroopan Unionin, Norjan ja Islannin kansalaiset, jotka asuvat kyseisessä kunnassa. Äänestää voi siinä kunnassa, joka oli äänestäjän kotikunta väestötietojärjestelmässä 51 päivänäö ennen vaalipäivää. Kaikissa Suomen kunnissa on vähintään ainakin yksi äänestyspaikka, joka pidetään vaalipäivänä auki klo 9-20

Kuntavaaleissa tulokset lasketaan kunnittain D’Hondtin menetelmällä. Rekisteröidyt puolueet ja valitsijayhdistykset voivat asettaa ehdokkaita vaaleihin.